Wydrukuj to Strona

Księża

Proboszcz

Ks. Grzegorz Kielas

Wikariusz

Ks. Marcin Woelke

Księża Seniorzy, mieszkający na terenie parafii:

Ks. Kanonik Jan Trzebiatowski

Ks. Kanonik Kazimierz Michalak