Wydrukuj to Strona

Księża

Proboszcz

Ks. Grzegorz Kielas

Wikariusz

Ks. Marcin Woelke