Wydrukuj to Strona

INTENCJE MSZALNE

XXXIII Niedziela w ciągu roku

19 listopada 2017

8.00 O radość życia wiecznego dla śp. członkiń z róż Matki Bożej Królowej Polski
9.30 za śp. Janinę i Romana Swoińskich
11.00 1/ za śp. Leokadię i Krystiana Kwasigroch – w 3 rocznicę śmierci Leokadii

2/ W intencji lektorów i ministrantów i ich rodzin – o błogosławieństwo Boże

12.15 za śp. Zofię i Konrada Tyda – z okazji urodzin Zofii
16.00 za śp. Józefa Rydelskiego – w 1 rocznicę śmierci
Poniedziałek

20 listopada 2017

św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

8.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Piotra – z okazji urodzin oraz o szczęśliwą operację dla Zbigniewa
17.00 za śp. Zmarłych z rodzin: Sabiniarz i Osowickich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek

21 listopada 2017

Ofiarowanie NMP

8.00 za śp. Frydę Czarnowską – w 29 rocznicę śmierci
17.00 1/ Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Karoliny – z okazji 18-tych urodzin

2/ Z podziękowaniem za odebrane łaski, szczęśliwy przebieg zabiegu, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia

 Środa

22 listopada 2017

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

8.00 1/ Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Teresy Przeperskiej – z okazji 80-tych urodzin

2/ O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Łukasza

17.00 za śp. Irenę i Józefa Rosentreter
Czwartek

23 listopada 2017

 

8.00 1/ za śp. Pawła Giłka – w 8 rocznicę śmierci, Natali Giłka oraz Józefa Klinger

2/ za śp. Jerzego Sieradzkiego – int. uczestników pogrzebu

17.00 za śp. Zytę i Tadeusza Kleszcz – w 3 rocznicę śmierci Zyty i w 8 rocznicę śmierci Tadeusza
Piątek

 24 listopada 2017

Śś. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenników z Wietnamu

8.00 O uwielbienie Pana Boga
17.00 za śp. Helenę Szyngwelską i zmarłych z rodziny
Sobota

25 listopada 2017

 

8.00 za śp. Konrada Babińskiego – z okazji imienin oraz zmarłych z rodziny
17.00 1/ za śp. Henryka Kielińskiego

2/ za śp. Annę Tajl

XXXIV Niedziela w ciągu roku

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  

26 listopada 2017

8.00 za śp. Janinę, Alfonsa i Zbigniewa Babińskich, Małgorzatę i Edwarda Domerackich
9.30 za śp. Piotra Kozickiego – w 8 rocznicę śmierci
11.00 za śp. Martę, Antoniego i Edmunda Zielińskich oraz rodziców obojga stron
12.15 za śp. Józefa Klinger
16.00 za śp. Felicję i Adama Jączyńskich, Ewelinę Matuszewską – z okazji urodzin Adama