Wydrukuj to Strona

INTENCJE MSZALNE

XXIV Niedziela w ciągu roku

17 września 2017

8.00 za śp. Janinę i Józefa Kielbratowskich – w 32 rocznicę śmierci Józefa
9.30 za śp. Annę Wesołowską, jej rodziców: Mariannę i Bernarda Ropińskich – w 7 rocznicę śmierci Anny
11.00 za śp. Stanisława Rutkowskiego – z okazji imienin i 10 rocznicy śmierci
12.15 za śp. Jana – w dniu urodzin oraz Zofię i Leona Ossowskich
16.00 O Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego dla śp. Wandy i Antoniego Kameckich
Poniedziałek

18 września 2017

św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski

8.00 za śp. Gerarda Kempińskiego – w 13 rocznicę śmierci oraz rodziców obojga stron
18.00 1/ za śp. Andrzeja i Antoninę Siwek; Łucjana Pipowskiego i zmarłych z rodziny Szuszwedyk

2/ za śp. Franciszka Lorbietzkiego – int. uczestników pogrzebu

Wtorek

19 września 2017

 

8.00 za śp. Marię Piotrowską i zmarłych z rodzin obojga stron
18.00 1/ O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla opiekuna Żywego Różańca – Ks. Proboszcza – int. róży Matki Bożej Fatimskiej

2/ Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Bożeny i Nikodema – z okazji 25-tej rocznicy ślubu

 Środa

20 września 2017

Śś. Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, męczenników z Korei

8.00 1/ za śp. Mariannę i Jerzego Kielas – w dniu urodzin Marianny

2/ za śp. Henryka Domagalskiego – int. uczestników pogrzebu

18.00 za śp. Franciszka i Annę Osipowskich oraz rodziców obojga stron
Czwartek

21 września 2017

ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

8.00 1/ za śp. Czesławę Rzeszutko, rodziców i rodzeństwo

2/ za śp. Annę Rulewską – int. uczestników pogrzebu

18.00 za śp. Mateusza Nastarowicza – w dniu imienin
Piątek

 22 września 2017

8.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie – z okazji 10-tej rocznicy ślubu Marty i Andrzeja Gorczyńskich
18.00 za śp. Czesława Jasińskiego – w kolejną rocznicę śmierci, rodziców i dziadków obojga stron
Sobota

23 września  2017

św. Ojca Pio, prezbitera

8.00 za śp. Wiesława Hoffmann, Marię i Stanisława Gubernat – w rocznicę śmierci Wiesława
16.00 Msza św. ślubna
17.00 Msza św. ślubna
18.00 1/ za śp. Mieczysława Wegner – w 5 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo obojga stron

2/ za śp. Andrzeja i Antoninę Siwek; Łucjana Pipowskiego i zmarłych z rodziny Szuszwedyk

XXV Niedziela w ciągu roku

25 września 2017

8.00 za śp. Monikę i Henryka Synak – z okazji urodzin Moniki
9.30 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Łukasza i jego rodziny – z okazji urodzin Łukasza
11.00 za śp. zmarłych z rodziny Koczwarów i Piotrowskich – w 3 rocznicę śmierci Władysława
12.15 za śp. Henryka Kielińskiego
16.00 za śp. Bronisławę i Władysława Nowackich, ich dzieci oraz Walentego